Статті на: Звіти

Звіт PnL

Звіт про фінансові результати або PnL – звіт, який характеризує результати діяльності організації за звітний період та показує, яким чином організація отримала прибутки чи збитки.Принцип побудови звіту полягає в тому, що від всіх доходів за період віднімаємо суми витрат, пов'язані з отриманням цього доходу та витрати поточного періоду.

Таким чином отримуємо фінансовий результат, де видно як працювала організація за конкретний період: отримала прибуток чи зазнала збитків.

Сформувати такий звіт можна в розділі Звіти/Аналітика.

Статті PnLВиручка та Собівартість у звіт потрапляють автоматично. Це не потребує додаткових налаштувань.

Валовий прибуток рахується з різниці між виручкою та собівартістю.

Інші операційні доходи та Операційні витрати потрапляють до звіту, якщо до певних статей руху коштів прив'язані ці статті PnL (касовим методом).

Також у списку статей PnL можна створити свої статті операційних витрат та доходів, щоб бачити більш розгорнутий звіт.

Нарахування зарплати - це операційні витрати. У звіт йдуть саме документи нарахування, а не виплати ЗП.

Зарплата з документу "Випуск продукції", враховується тільки у собівартості продукції і не йде, як додаткова операційна витрата.

Списання товарів - у цю колонку потрапляють товари, що були списані під час проведення інвентаризації, або окремим документом списання.

Якщо у послугах налаштована вкладка "Аналітика" і вказано статтю PnL, то така послуга йде у звіт у момент, коли вона надається (методом нарахування).

Фільтри для відображення звітуНалаштувати відображення звіту можна за наступними критеріями:

Період Можна обрати за певний відрізок часу, або за весь час ведення обліку.

Організація Можна обрати одну, або всі організації облікової системи користувача.

Відповідальний можна обрати тільки документи, які створював певний співробітник організації

Підрозділ - обрати тільки документи певного підрозділу організації

Сегмент діяльності - обрати тільки документи, що зафіксовані за певним сегментом діяльності організації

Проєкт - обрати тільки документи за одним проєктом


Звіт складається з таких основних частин:

Валовий прибуток визначається як різниця між виручкою від реалізації та собівартістю товару.
Виручка та собівартість автоматично потрапляють до звіту із внесених документів Продажу, Чеків та Чеків на повернення.

Інші операційні прибутки - до них можна віднести продаж основних засобів, разові консультаційні послуги, дивіденди, дохід по депозитах та позитивні курсові різниці.

Операційні витрати - до них належать адміністративні витрати, витрати на збут продукції, оренду, зарплату, маркетинг та рекламу, податки та збори.

Чистий прибуток частина балансового прибутку організації, яка залишається в її розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету. Тобто різниця між прибутком та витратами.


Кожний рядок зі статтею руху за PnL можна відкрити для детального ознайомлення з переліком документів, з яких цей показник було складено.

До звіту PnL дані можуть потрапляти з таких напрямків:

Стаття руху грошових коштів
Стаття руху зарплати (нарахування ЗП)
Послуга

Звіт PnL підтримує частковий облік видатків касовим методом. Тобто коли статті PnL вказуються у статтях Руху Грошових Коштів.


Якщо деякі операційні доходи чи витрати не потрапили до звіту PnL, слід перевірити, чи вказані статті PnL в статтях руху коштів, зарплати чи в послугах.

Налаштування звітуЯкщо у звіті PnL необхідно бачити окремими рядками певні операційні видатки чи операційні надходження

Створити статті PnL з відповідними назвами.

Зазначити тип статті PnL:
Інші операційні доходи
Операційні видатки

Призначити відповідні статті PnL тим статтям Руху Коштів, Зарплати або послугам, з яких будуть витягатись дані у звіт.

Якщо надані чи отримані послуги потрібно бачити у звіті методом нарахування

Створити послугу

На вкладці "Аналітика" обрати статтю PnL

Під час оплати цієї послуги обрати статтю руху коштів, що не прив'язана до статей PnL, щоб ця послуга не потрапила до звіту двічі.

Якщо списання товарів не має потрапляти до звіту PnL

Під час створення документу "Списання товарів", потрібно натиснути на "Опції" і позначити, що цей документ не має надходити до звіту.
Зверніть увагу, що з точки зору обліку це неправильно, але в деяких випадках необхідно, тому така опція існує.

Оновлено: 17/11/2023

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!