Статті на: Звіти

Звіт PnL

Звіт про фінансові результати або PnL – звіт, який характеризує результати діяльності організації за звітний період та показує, яким чином організація отримала прибутки чи збитки.Принцип побудови звіту полягає в тому, що від всіх доходів за період віднімаємо суми витрат, пов'язані з отриманням цього доходу та витрати поточного періоду.

Таким чином отримуємо фінансовий результат, де видно як працювала організація за конкретний період: отримала прибуток чи зазнала збитків.

Сформувати такий звіт можна в розділі Звіти/Аналітика.

Налаштувати відображення звіту можна за наступними критеріями:

Період Можна обрати за певний відрізок часу, або за весь час ведення обліку.

Організація Можна обрати одну, або всі організації облікової системи користувача.

Звіт складається з таких основних частин:

Валовий прибуток визначається як різниця між виручкою від реалізації та собівартістю товару.
Виручка та собівартість автоматично потрапляють до звіту із внесених документів Продажу, Чеків та Чеків на повернення.

Інші операційні прибутки - до них можна віднести продаж основних засобів, разові консультаційні послуги, дивіденди, дохід по депозитах та позитивні курсові різниці.

Операційні витрати - до них належать адміністративні витрати, витрати на збут продукції, оренду, зарплату, маркетинг та рекламу, податки та збори.

Чистий прибуток частина балансового прибутку організації, яка залишається в її розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету. Тобто різниця між прибутком та витратами.


Кожний рядок зі статтею руху за PnL можна відкрити для детального ознайомлення з переліком документів, з яких цей показник було складено.

До звіту PnL дані можуть потрапляти з одного з цих місць:

Стаття руху грошових коштів
Стаття руху зарплати (нарахування зп)
Послуга

Звіт PnL підтримує частковий облік видатків касовим методом. Тобто коли статті PnL вказуються у статтях Руху Грошових Коштів.

Якщо деякі операційні доходи чи витрати не потрапили до звіту PnL, слід перевірити, чи вказані статті PnL в статтях руху коштів, зарплати чи в послугах.

Налаштування звітуЯкщо у звіті PnL необхідно бачити окремими рядками певні операційні видатки чи операційні надходження, то необхідно:

Створити статті PnL з відповідними назвами.

Зазначити тип статті PnL:
Інші операційні доходи
Операційні видатки

Призначити відповідні статті PnL тим статтям Руху Коштів, Зарплати або послугам, з яких будуть витягатись дані у звіт.

Оновлено: 13/10/2022

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!