Статті на: Документація з API

QUINCE API. Ціни товарів

Список методів/price/listОтримання списку цін


Отримання списку цінНазва методу: /price/list

Повертає список цін товарів і послуг. Для навігації використовується номер сторінки (page).
Розмір сторінки фіксований і дорівнює 100 елементам.

Параметри запиту:filter Тип: object (необов'язковий)Доступні поля фільтру (використовується логіка “AND“):
`PriceType`- масив ідентифікаторів типиів цін. Необов'язковий параметр
Product - масив ідентифікаторів товарів. Необов'язковий параметр
page Тип: integer (необов'язковий)Якщо в запиті не передати, за замовчуванням буде встановлена перша сторінка.


Результат запиту:Якщо в запиті фільтр відсутній, то повертається список цін у порядку зростання Id.

Значення полів цін, що повертаються методом:

IdІдентифікатор ціни (int)
DateДата початку дії ціни (string)
PriceTypeІдентифікатор типу ціни (int)
ProductІдентифікатор товару (int)
PriceЦіна товару (decimal)
CurrencyКод валюти (string)


Приклад:Запит:

{
  "filter": {
   "PriceType": [
     110
   ],
   "Product": [
     204,
     205
   ]
  },
  "page": 1
}


Результат:

{
    "success": true,
    "data": [
        {
            Id": 111,
      "Date": "2022-07-12T00:00:00Z",
      "PriceType": 110,
      "Product": 205,
      "Price": 20.00,
      "Currency": "USD"
        },
        ...
  ]
}


Створення цінМетод створення цін: /api/v2/price/add

Метод додає ціни. Максимальна кількість цін в одному пакеті - 100.

Параметри запиту:array Тип: масив (Обов'язковий)Кожна ціна в масиві являє собою об'єкт з наступними полями:
Product - Id товару (int)
PriceType - Id типу ціни (integer)
Date - Дата початку дії ціни (string). Формат: yyyy-mm-dd
Price - Ціна товару (decimal)


Результат запиту:Метод повертає масив:

successtrue або false
dataМасив ідентифікаторів створених цін
errorЗміст помилки (вказується, якщо success = false)


Приклад:Запит:

{
  "array": [
    {
      "Product": 14489,
      "PriceType": 243,
      "Date": "2022-11-12",
      "Price": 55.55
    },
    ...
  ]
}


Результат:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 722
    },
    ...
  ]
}


Оновлення цінМетод оновлення цін: /api/v2/price/update

Метод оновлює ціни. Максимальна кількість цін в одному пакеті - 100.

Якщо в запиті відсутній Id, повертається помилка і жодна ціна не оновлюється.
Якщо в запиті Id переданий, але не знайдений в довіднику цін, жодна ціна також не оновлюється і додатково повертається перелік незнайдених Id.

Параметри запиту:array Тип: масив (Обов'язковий)Кожна ціна в масиві являє собою об'єкт з наступними полями:
Id - Ідентифікатор ціни (int). Обов'язкове.
Date - Дата початку дії ціни (string). Формат: yyyy-mm-dd
Price - Ціна товару (decimal)


Результат запиту:Метод повертає масив:

successtrue або false
dataМасив ідентифікаторів оновлених цін
errorЗміст помилки (вказується, якщо success = false)


Приклад:Запит:

{
  "array": [
    {
      "Id": 722,
      "Price": 102.12,
      "Date": "2022-11-12"
    },
    ...
  ]
}


Результат:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 722
    },
    ...
  ]
}

Оновлено: 22/11/2022