Статті на: Документація з API

QUINCE API. Типи цін

Список методів/price_type/listОтримання списку типів цін
/price_type/addСтворення нового типу цін
/price_type/updateВнесення змін даних типу цін


Отримання списку типів цінНазва методу: /price_type/list

Повертає список типів цін. Для навігації використовується номер сторінки (page).
Розмір сторінки фіксований і дорівнює 100 елементам.

Параметри запиту:filter Тип: object (необов'язковий)Доступні поля для фільтрації (Фільтр завжди використовує логіку “AND“):
Id - ідентифікатор типу цін. Необов'язковий параметр
Archive - Ознака того, що треба повертати архівні елементи
page Тип: integer (необов'язковий)Якщо в запиті не передати, за замовчуванням буде встановлена перша сторінка.


Результат запиту:Якщо в запиті фільтр відсутній, то повертається список типів цін у порядку зростання Id.

Поля типів цін, що повертаються методом:

IdІдентифікатор типу цін
NameНазва типу ціни (string)
MemoКоментар (string)


Приклад:Запит:

{
  "filter": {
    "ID": 113
  },
  "page": 1
}


Результат:

{
    "success": true,
    "data": [
        {
            "Id": 113,
            "Name": "Ціна партнера",
      ...
        },
        ...
  ]
}


Створення або оновлення типу цінМетод створення типу цін(ів): /api/v2/price_type/add

Метод оновлення типу цін(ів): /api/v2/price_type/update

Методи додають або оновлюють типи цін. Максимальна кількість типів цін в одному пакеті - 100.

Параметри запитів у методів майже ідентичні. Тільки для методу /price_type/update обов'язковим є передача Id типу ціни для оновлення. Якщо в запиті відсутній Id, повертається помилка і жоден з типів цін не оновлюється.
Якщо в запиті Id переданий, але не знайдений в довіднику типів цін, жоден з типів цін також не оновлється і додатково повертається перелік незнайдених Id.

Параметри запиту:array Тип: масив (Обов'язковий)Кожен тип ціни в масиві являє собою об'єкт з наступними полями:
Id - Ідентифікатор типу ціни (int). Є обов'язковим тільки для методу /price\_type/update
Name Назва товару (string)
Memo Коментар (string)


Результат запиту:Метод повертає масив:

successtrue або false
dataМасив ідентифікаторів створених типів цін
errorКод та зміст помилки (вказується, якщо success = false)


Приклад:Запит:

{
    "array": [
        {
            "Name": "Новий_тип_цін",
            "Memo": "коментар до нового типу цін",
      ...
        },
    ...
  ]
}


Результат:

{
  "success": true,
    "data": [
        {
            "id": 116
        },
    ...
    ]
}

Оновлено: 22/11/2022