Статті на: Документація з API

QUINCE API. Замовлення

Список методів/order/listОтримання списку замовлень
/order/addСтворення нового замовлення
/order/updateВнесення змін до замовлення


Отримання списку замовленьНазва методу: /order/list

Повертає список замовлень. Для навігації використовується номер сторінки (page).
Розмір сторінки фіксований і дорівнює 100 елементам.

Параметри запиту:filter Тип: objectДоступні поля для фільтрації (Фільтр завжди використовує логіку “AND“):
Id - ідентифікатор замовлення. Необов'язковий параметр
DateFrom - дата, починаючи з якої повертати замовлення. Обов'язковий параметр
DateTo - дата по яку повертати замовлення. Обов'язковий параметр
page Тип: integer (необов'язковий)Якщо в запиті не передати, за замовчуванням буде встановлена перша сторінка.


Результат запиту:Якщо в запиті фільтр відсутній, то повертається список замовлень у порядку зростання Id.

Значення полів замовлень, що повертаються методом:

IdІдентифікатор замовлення
DateДата замовлення (string)
NumberНомер (string)
NumberOrderSiteЗовнішній номер (string)
SumСума замовлення (decimal)
CommentКоментар (string)
DeliveryAddressАдреса доставки (string)
DateScheduleShipmentДата доставки (string)
FixedОзнака публікації документа
PartnerОб'єкт з полями "Id" та "Name"
StoreОб'єкт з полями "Id" та "Name"
StatusОб'єкт з полями "Id" та "Name"
CompanyОб'єкт з полями "Id" та "Name"
ContractОб'єкт з полями "Id" та "Name"
PriceTypeОб'єкт з полями "Id" та "Name"
DiscountTypeОб'єкт з полями "Id" та "Name"
ResponsibleОб'єкт з полями "Id" та "PersonName"
RowsТоварні позиції. Об'єкт з наступними полями:
Id - Ідентифікатор позиції
RowNo - Номер рядка
Product - Ідентифікатор товару
Price - Ціна
Qty - Кількість
Sum - Сума
PriceWithoutDiscount - Ціна без знижки
PercentDiscount - Відсоток знижки
Kind - Вид. Приймає значення "P" або "S" (товар або послуга)


Приклад:Запит:

{
  "filter": {
    "DateFrom": "2022-06-20",
    "DateTo": "2022-07-28"
  },
  "page": 1
}


Результат:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "Id": 8027,
      "NumberOrderSite": "2",
      "Date": "2022-07-01T00:00:00Z",
      "Number": 1,
      "DeliveryAddress": "Осіння 105, Дніпро, 15151",
      "DateScheduleShipment": null,
      "Sum": 3278.90,
      "Fixed": false,
      "Void": false,
      "Partner": {
        "Id": 53869,
        "Name": "Buyer"
      },
      "Store": {
        "Id": 346,
        "Name": "Store_5"
      },
      "Status": {
        "Id": 1173,
        "Name": "Новий"
      },
      "Company": {
        "Id": 298,
        "Name": "Наше підприємство"
      },
      "Contract": {
        "Id": 54066,
        "Name": "Основний контракт (грн)"
      },
      "PriceType": {
        "Id": 335,
        "Name": "Ціна продажу"
      },
      "DiscountType": {},
      "Responsible": {
        "Id": 898,
        "PersonName": "ivan"
      },
      "Rows": [
        {
          "Id": 15705,
          "RowNo": 4,
          "Product": 89274,
          "Price": 324.940000,
          "Qty": 1.000000,
          "Sum": 324.94,
          "PriceWithoutDiscount": 324.940000,
          "PercentDiscount": 0.00,
          "Kind": "P"
        },
        ...
      ]
    },
    ...
  ]
}


Створення або оновлення замовленняМетод створення замовлення: /api/v2/order/add

Метод оновлення замовлення: /api/v2/order/update

Методи додають або оновлюють замовлення. Максимальна кількість замовлень в одному пакеті - 100.

Методи підтримують два режими:

1) Якщо в запиті вказати ознаку "strict" = true, то поля, які представляють собою посилання на довідники (наприклад, товар, партнер та ін), мають передавати ідентифікатори сутностей системи Quincefin. Значення "Store" та "Company" беруться з налаштувань за замовчуванням адміністратора.

Параметри запиту додавання:array Тип: масив (Обов'язковий)Кожне замовленння в масиві являє собою об'єкт з переліком полів. Доступні поля:
NumberOrderSiteНомер замовлення зовнішьої системи
Date\*Дата замовлення. Фортмат: yyyy-mm-dd
Sum\*Загальна сумма
CommentКоментар
DeliveryAddressАдреса доставки
DateScheduleShipmentЗапланована дата доставки. Фортмат: yyyy-mm-dd
Partner\*Ідентифікатор партнера
Contract\*Ідентифікатор контракту
Status\*Ідентифікатор статусу замовлення
PriceType\*Ідентифікатор типу ціни
DiscountTypeІдентифікатор типу скидки
Responsible\*Ідентифікатор користувача
Rows\*Товарні позиції. Об'єкт з наступними полями:
Product\* - Ідентифікатор товару
Price\* - Ціна
Qty\* - Кількість
Sum\* - Сума
PriceWithoutDiscount\* \- Ціна без знижки
PercentDiscount\* - Відсоток знижки


\* \- обо'язкове поле

Результат запиту:Метод повертає об'єкт з наступними полями:

successtrue или false
dataМасив ідентифікаторів створених замовлень
errorЗміст помилки (вказується, якщо success = false)


Приклад запиту додавання ("strict" = true):

{
  "strict": true,
  "array": [
    {

      "Comment": "Comment",
      "Date": "2022-07-20",
      "Sum": 1000,
      "Partner": 53869,
      "Status": 1397,
      "Contract": 54065,
      "PriceType": 610,
      "Responsible": 898,
      "Rows": [
        {
          "Product": 89272,
          "Price": 6.67,
          "PriceWithoutDiscount": 6.67,
          "Qty": 2,
          "Sum": 1.2,
          "PercentDiscount": 50,
          "RowNo": 1
        }
      ]
    }
  ]
}


Результат:

{
    "success": true,
    "data": [
        {
            "Id": 12617
        }
    ]
}


Приклад запиту оновлення ("strict" = true):

{
    "strict": true,
    "array": [
        {
            "Id": 225,
            "Comment": "Comment_2",
            "Partner": 111,
            "Contract": 151,
            "Responsible": 100,
            "Rows": [
                {
                    "Id": 244,
                    "Qty": 10
                }
            ]
        }
    ]
}


2) Якщо "strict" = false, то замість Id потрібно передавати поля (назва, артикул, тощо) за якими буде відбуватись пошук елементу довідника. В системі Quincefin знайдений за назвою елемент довідника буде прив'язаний до замовлення. В іншому випадку автоматично створений. Значення "Store" та "Company" беруться з налаштувань за замовчуванням адміністратора.

Особливості режиму:

Поле "NumberOrderSite" є обов'язковим. По ньому виконується пошук замовлення при оновленні документа, тому необхідно забезпечити унікальність значення цього поля.

При оновленні поля "Partner" необхідно передавати також "Contract". Та навпаки - при оновленні "Contract" необхідно передавати "Partner".

Оновлення товарних позицій не підтримується (для цього можна використовувати режим strict = true)

Відповідальним за замовлення автоматично призначається головний користувач - адміністратор.

Пошук товару в системі відбувається спочатку по артикулу, якщо присутній, потім за назвою.


Параметри запиту додавання:array Тип: масив (Обов'язковий)Кожне замовленння в масиві являє собою об'єкт з переліком полів. Доступні поля:
NumberOrderSite\*Номер замовлення зовнішьої системи
Sum\*Загальна сумма
Date\*Дата замовлення. Фортмат: yyyy-mm-dd
CommentКоментар
DeliveryAddressАдреса доставки
DateScheduleShipmentЗапланована дата доставки. Фортмат: yyyy-mm-dd
Partner\*Об'єкт з наступними полями:
Name\* - Назва партнера. Пошук в системі за назвою.
Phone
Email
Status\*Об'єкт з наступними полями:
Name\* - Назва статусу. Пошук в системі за назвою.
Contract\*Об'єкт з наступними полями:
Name\* - Назва контракту. Пошук за назвою.
Currency\* - Код валюти
PriceType\*Об'єкт з наступними полями:
Name\* - Назва типу ціни. Пошук за назвою.
Currency\* - Код валюти
DiscountTypeОб'єкт з наступними полями:
Name\* - Назва типу знижки. Пошук за назвою.
Percent \* \- відсоток
Rows\*Товарні позиції. Об'єкт з наступними полями:
Product\* \- об'єкт з наступними полями:
\- Name\* - Назва товару. Пошук за назвою.
\- Article \- Артикул товару. Найвищий приорітет пошуку.
\- Unit\* - Одиниця виміру
\- Kind\* - Вид. Приймає значення "**P**" або "**S**" (товар або послуга)
Price\* - Ціна
Qty\* - Кількість
Sum\* - Сума
PriceWithoutDiscount\* - Ціна без знижки
PercentDiscount\* - Відсоток знижки


\* \- обо'язкове поле

Результат запиту:Метод повертає об'єкт з наступними полями:

successtrue или false
dataМасив об'єктів, кожен з яких зберігає ідентифікатор створеного замовлення та номер замовлення зовнішьої системи, який передавався в запиті
errorЗміст помилки (вказується, якщо success = false)


Приклад запиту додавання ("strict" = false):

{
  "strict": false,
  "array": [
    {
      "NumberOrderSite": "api_order_5",
      "Comment": "comment_134",
      "Date": "2022-07-20",
      "DeliveryAddress": "м. Дніпро, вул. Осіння 100",
      "DateScheduleShipment": "2022-07-25",
      "Sum": 6.66,
      "Partner": {
        "Name": "Partner_1",
        "Phone": "0677255253",
        "Email": "vanjuteam@gmail.com"
      },
      "Contract": {
        "Name": "Contract_12",
        "Currency": "USD"
      },
      "Status": {
        "Name": "Виготовлено"
      },
      "PriceType": {
        "Name": "Цена продажи",
        "Currency": "UAH"
      },
      "DiscountType": {
        "Name": "Discount_1",
        "Percent": 20.2
      },
      "Rows": [
        {
          "Product": {
            "Name": "product_2",
            "Article": "article_2",
            "Unit": "шт",
            "Kind": "P"
          },
          "Price": 6.67,
          "PriceWithoutDiscount": 6.67,
          "Qty": 2,
          "Sum": 1.2,
          "PercentDiscount": 50,
          "RowNo": 1
        },
        ...
      ]
    },
    ...
  ]
}


Результат:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "Id": 12641,
      "NumberOrderSite": "api_order_5"
    },
    ...
  ]
}


Приклад запиту оновлення ("strict" = false):

{
    "strict": false,
    "array": [
        {
            "NumberOrderSite": "api_order_5",
            "Comment": "Сomment_12345",
            "DeliveryAddress": "м. Дніпро, вул. Осіння 101",
            "DateScheduleShipment": "2022-07-28",
            "Status": {
                "Name": "Виготовлено"
            },
      ...
        }
    ]
}


Результат:

{
    "success": true,
    "data": [
        {
            "Id": 12641,
            "NumberOrderSite": "api_order_5"
        },
    ...
    ]
}

Оновлено: 26/10/2022

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!