Статті на: Документація з API

QUINCE API. Історія змін

02.07.2024

product/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняBrandПараметр доданоБренд товару


product/add


product/update


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняBrandNameПараметр доданоНазва бренду товару


document/order/add


document/order/update


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ЗапитPaymentOptionПараметр доданоВаріант оплати (Id)
ЗапитShippingOptionПараметр доданоВаріант відвантаження (Id)


30.06.2024

document/stocks_move/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняCostCumПараметр доданоСобівартість (сума за всі одиниці)


document/outgoing_return/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняCostCumПараметр доданоСобівартість (сума за всі одиниці)


document/money_cash_income/list


document/money_cash_outgoing/list


document/money_bank_income/list


document/money_bank_outgoing/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняMoneyAccount.IbanПараметр доданоIBAN
ПоверненняMoneyAccount.BankMFOПараметр доданоBank MFO
ПоверненняRows.PaidDoc.TypeПараметр доданоТип оплаченого документу
ПоверненняRows.PaidDoc.NameПараметр доданоНазва оплаченого документу
ПоверненняRows.PaidDoc.NumberПараметр доданоНомер оплаченого документу
ПоверненняRows.PaidDoc.DateПараметр доданоДата оплаченого документу


document/manufacture/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняProduct.KindПараметр доданоВид продукції
ПоверненняProductCostПараметр доданоСобівартість всієї кількості продукції
ПоверненняProduct.NameПараметр доданоНазва продукції
ПоверненняRowsMaterial.Material.KindПараметр доданоВид матеріалу
ПоверненняRowsMaterial.MaterialCostПараметр доданоСобівартість всієї кількості матеріалу


24.06.2024

Додано нові об'єктиОб'єктОпис
document/manufacture/listСписок документів Випуск продукції


23.06.2024

Додано нові об'єктиОб'єктОпис
document/outgoing_return/listСписок документів Повернення від покупця
document/income_order/listСписок документів Замовлення постачальнику
document/income_invoice/listСписок документів Надходження
document/income_return/listСписок документів Повернення постачальнику
document/stocks_move/listСписок документів Переміщення товарів
document/write_off_store/listСписок документів Списання товарів
document/initial_store/listСписок документів Приймання товарів
document/money_cash_income/listСписок документів Надходження до каси
document/money_cash_outgoing/listСписок документів Витрата з каси
document/money_bank_income/listСписок документів Надходження на рахунок
document/money_bank_outgoing/listСписок документів Витрата з рахунку


20.06.2024

partner/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ЗапитCompanyПараметр доданоПовертає тільки тих партнерів, у якиї є контракт із вказаною організацією


order/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняSumVatПараметр доданоПовертає суму ПДВ для рядків табличних частин з товарами та послугами


outgoing_invoice/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняSumVatПараметр доданоПовертає суму ПДВ для рядків табличних частин з товарами та послугами


13.06.2024

Додано нові об'єкти


Об'єктОпис
balances/listЗалишки взаєморозрахунків з партнерами


12.06.2024

stock/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ЗапитDateПараметр доданоДата, на яку повертаються залишки
ЗапитCompanyПараметр доданоОрганізація, за якою отримуються залишки


contract/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ЗапитCompanyПараметр доданоОрганізація, за якою отримуються залишки


order/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ЗапитCompanyПараметр доданоОрганізація, за якою отримуються замовлення


Додано нові об'єкти


Об'єктОпис
document/outgoing_invoice/listСписок документів Продаж


06.06.2024

partner/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняVatStringПараметр доданоСтавка ПДВ Партнера у вигляді рядку


contract/list


Запит/РезультатПараметрДіяКоментар
ПоверненняKindПараметр доданоВид контракту


order/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняVatIncludeПараметр доданоСуми включають ПДВ
ПоверненняSumVatПараметр доданоСума ПДВ
ПоверненняSumWithoutVatПараметр доданоСума без ПДВ


05.06.2024

Додано нові об'єктиОб'єктОпис
company/listСписок організацій
user/listСписок користувачів
stock/listЗалишки товарів


01.06.2024

partner/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняKindПараметр доданоВид Партнера


27.05.2024

partner/list


Запит/ПоверненняПараметрДіяКоментар
ПоверненняVatStringПараметр доданоСтавка ПДВ Партнера у вигляді рядку

Оновлено: 03/07/2024