Статті на: Документація з API

QUINCE API. Надходження на рахунок

Список методів/document/money_bank_income/listОтримання списку документівОтримання списку документівНазва методу: /document/money_bank_income/list

Повертає список документів. Для навігації використовується номер сторінки (page).
Розмір сторінки фіксований і дорівнює 100 елементам.

Параметри запиту:filter Тип: objectДоступні поля для фільтрації (Фільтр завжди використовує логіку “AND“):
Id - ідентифікатор документу. Необов'язковий параметр
DateFrom - дата, починаючи з якої повертати замовлення. Обов'язковий параметр
DateTo - дата по яку повертати замовлення. Обов'язковий параметр
Company - ідентифікатор компанії, за якою отримуються документи. Необов'язковий параметр
page Тип: integer (необов'язковий)Якщо в запиті не передати, за замовчуванням буде встановлена перша сторінка.


Результат запиту:Якщо в запиті фільтр відсутній, то повертається список замовлень у порядку зростання Id.

Значення полів замовлень, що повертаються методом:

IdІдентифікатор замовлення
DateДата замовлення (string)
NumberНомер (string)
CommentКоментар (string)
FixedОзнака публікації документа
CompanyОб'єкт з полями "Id" та "Name"
MoneyAccountГрошовий рахунок. Об'єкт з полями "Id", "Name", "Iban", "BankMFO"
PartnerОб'єкт з полями "Id" та "Name"
ResponsibleОб'єкт з полями "Id" та "PersonName"
RowsРядки грошового документу. Об'єкт з наступними полями:
Id - Ідентифікатор позиції
RowNo - Номер рядка
Contract - Контракт
PaidDoc - Сплачений документ. Об'єкт з полями "Id", "Type", "Name", "Number", "Date"
ASum - Сума у валюті грошового рахунку
CSum - Сума у валюті контракту
Purpose - Призначення платежу


Приклад:Запит:

{
  "filter": {
    "DateFrom": "2024-05-01",
    "DateTo": "2024-06-30"
  },
  "page": 1
}


Результат:

{
  "success": true,
  "data": [
    {

      "Id": 786,
      "Date": "2024-05-15T21:50:23",
      "Number": 18,
      "Fixed": true,
      "Void": false,
      "Company": {
        "Id": 126,
        "Name": "Наше підприємство, ТОВ"
      },
      "MoneyAccount": {
        "Id": 136,
        "Name": "Каса в центр.офісі"
      },
      "Partner": {
        "Id": 154,
        "Name": "Наш комісіонер"
      },
      "Responsible": {
        "Id": 213,
        "PersonName": "Localhost Admin"
      },
      "Rows": [
        {
          "Id": 263,
          "RowNo": 1,
          "Contract": {
            "Id": 205,
            "Name": "Основний контракт"
          },
          "PaidDoc": {
            "Id": 785
          },
          "ASum": 100.00,
          "CSum": 100.00,
          "Purpose": ""
        }
      ]
    }
  ]
}

Оновлено: 30/06/2024