Статті на: Документація з API

QUINCE API. Повернення від покупця

Список методів/document/outgoing_return/listОтримання списку документів Повернення від покупця


Отримання списку документів Повернення від покупцяНазва методу: /document/outgoing_return/list

Повертає список документів Повернення від покупця. Для навігації використовується номер сторінки (page).
Розмір сторінки фіксований і дорівнює 100 елементам.

Параметри запиту:filter Тип: objectДоступні поля для фільтрації (Фільтр завжди використовує логіку “AND“):
Id - ідентифікатор документу. Необов'язковий параметр
DateFrom - дата, починаючи з якої повертати документи. Обов'язковий параметр
DateTo - дата по яку повертати документи. Обов'язковий параметр
Company - ідентифікатор компанії, за якою отримуються документи. Необов'язковий параметр
page Тип: integer (необов'язковий)Якщо в запиті не передати, за замовчуванням буде встановлена перша сторінка.


Результат запиту:Якщо в запиті фільтр відсутній, то повертається список документів у порядку зростання Id.

Значення полів документів, що повертаються методом:

IdІдентифікатор документу
DateДата документу (string)
NumberНомер (string)
SumСума документу (decimal)
VatIncludeСуми включають ПДВ (boolean)
SumVatСума ПДВ (decimal)
SumWithoutVatСума без ПДВ (decimal)
CommentКоментар (string)
DeliveryAddressАдреса доставки (string)
DateScheduleShipmentДата доставки (string)
FixedОзнака публікації документа
PartnerОб'єкт з полями "Id" та "Name"
StoreОб'єкт з полями "Id" та "Name"
StatusОб'єкт з полями "Id" та "Name"
CompanyОб'єкт з полями "Id" та "Name"
ContractОб'єкт з полями "Id" та "Name"
PriceTypeОб'єкт з полями "Id" та "Name"
DiscountTypeОб'єкт з полями "Id" та "Name"
ResponsibleОб'єкт з полями "Id" та "PersonName"
RowsТоварні позиції. Об'єкт з наступними полями:
Id - Ідентифікатор позиції
RowNo - Номер рядка
Product - Ідентифікатор товару
Price - Ціна
Qty - Кількість
Sum - Сума
SumVat - СумаПДВ
PriceWithoutDiscount - Ціна без знижки
PercentDiscount - Відсоток знижки
CostSum - Собівартість (сума за всі одиниці)
Kind - Вид. Приймає значення "P" або "S" (товар або послуга)


Приклад:Запит:

{
  "filter": {
    "DateFrom": "2022-06-20",
    "DateTo": "2022-07-28"
  },
  "page": 1
}


Результат:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "Id": 8027,
      "Date": "2022-07-01T00:00:00Z",
      "Number": 1,
      "DeliveryAddress": "Осіння 105, Дніпро, 15151",
      "DateScheduleShipment": null,
      "Sum": 3278.90,
      "Fixed": false,
      "Void": false,
      "Partner": {
        "Id": 53869,
        "Name": "Buyer"
      },
      "Store": {
        "Id": 346,
        "Name": "Store_5"
      },
      "Status": {
        "Id": 1173,
        "Name": "Новий"
      },
      "Company": {
        "Id": 298,
        "Name": "Наше підприємство"
      },
      "Contract": {
        "Id": 54066,
        "Name": "Основний контракт (грн)"
      },
      "PriceType": {
        "Id": 335,
        "Name": "Ціна продажу"
      },
      "DiscountType": {},
      "Responsible": {
        "Id": 898,
        "PersonName": "ivan"
      },
      "Rows": [
        {
          "Id": 15705,
          "RowNo": 4,
          "Product": 89274,
          "Price": 324.940000,
          "Qty": 1.000000,
          "Sum": 324.94,
          "PriceWithoutDiscount": 324.940000,
          "PercentDiscount": 0.00,
          "Kind": "P"
        },
        ...
      ]
    },
    ...
  ]
}

Оновлено: 30/06/2024