Статті на: Налаштування обліку

Статті PNL

Статті PNL - це перелік статей, що відображають, які доходи отримав бізнес за певний період, а також які витрати були здійснені для того щоб отримати даний дохід і який прибуток вийшов у результаті.За статтями PNL відбувається формування фінансових звітів.

У системі є службові статті, створені і налаштовані автоматично. Вони не потребують додаткових налаштувань.

Виручка - за скільки продано товар у документах "Продаж" та "Чек"
Собівартість - за скільки проданий товар було поставлено на облік
Списання товарів - собівартість списаних товарів йде у збитки
Втрати від операційної курсової різниці
Дохід від операційної курсової різниці
Операційні видатки
Інші операційні доходи

Продажі товарів завжди автоматично потрапляють у звіт PNL за статтями Виручка та Собівартість
Списання товарів з документів Списання та Інвентаризація потрапляють у звіт, за виключенням тих випадків, коли це заборонено у документі.

Можна створювати свої статті PNL або перейменовувати службові.

Створюючи нову Статтю PNL, слід вказати наступні параметри:

Назва - буде відображатися у документах.

Тип статті - слід обрати із запропонованого списку:

Виручка
Інші операційні доходи
Операційні видатки
Собівартість


Примітки - додаються за потребами.


Типи статей PNL не підлягають створенню та редагуванню користувачем.

Статті PNL не групуються за папками.

Оновлено: 10/01/2024