Статті на: Документи

Документ "Надходження до каси"

Надходження до каси - це документ, за яким відбувається нарахування грошових коштів до каси організації.Надходження коштів можна оформити у меню Гроші/Документи, або на підставі документу Замовлення, Рахунок чи Продаж.

Якщо необхідно оформити надходження коштів, яке одночасно покриває декілька рахунків, можна включити Багаторядковий режим.

Фільтри для відображенняЗовнішній вигляд журналу можна змінювати За основними та додатковими критеріями, якщо відкрити розширений фільтр.
Період
Партнер

Розгорнуті фільтри

Пошук за коментарем
Стаття руху коштів
Відповідальний
Підрозділ
Каса
Організація
Контракт доступний для відбору тільки після встановлення фільтру Партнер та Організація
Діапазон сум (від/до)
Валюта
Стан публікації
- Всі
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - коли вносили останні зміни в документ

Також є можливість відсортовувати документи за зменшенням/збільшенням значення. Для цього треба натиснути на заголовок необхідного стовпчика.

Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та Копіювати.

Опції


Зберегти налаштування фільтру
Застосувати налаштування фільтру
Вивантажити у Excel

Праворуч від критеріїв для фільтру документів розміщена кнопка з відображенням загальної інформації для списку документів, що відповідають заданому фільтру. Вона відкриває інформацію про кількість документів, загальну суму у валюті документів та у валюті управлінського обліку.Робота з документомДії в документі

У верхній частині документу є кнопки та списки з додатковими можливостями:

Ок - зберегти та закрити документ
Застосувати - зберегти зміни і залишити документ відкрити для подальших дій
Опублікований - ознака - буде документ чернеткою, чи опублікований у системі
Видалити - можна тільки чернетку
Друк - друковані форми
Опції - додаткові можливості. Тут можна включити багаторядковий режим
Інфо - розширена інформація про документ
- Ієрархія
- Вкладення
- Рух документа
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.

Документ складається з двох блоків: шапка з основними відомостями, та вкладки з інформацією.

На усіх вкладках можна побачити загальну суму документу і залишити коментар.Основні відомості

Організація заповнюється з загальних налаштувань.

Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.

Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.

Каса обирається зі списку раніше створених кас. Саме у цю касу буде нараховано кошти згідно з даним документом. У вікні вибору каси відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.

Партнер (покупець) заповнюється зі списку "Партнери".

На початок - сума у касі до проведення даного платежу.

На кінець - сума, що буде у касі після оформлення операції.Деталі платежу

Контракт заповнюється контракт, який в картці партнера відмічений за замовчуванням, за необхідності можна обрати з переліку потрібний. З контракту буде підтягатися валюта та інші умови взаєморозрахунків з партнером.

Сплачений документ можна обрати зі списку раніше створених документів з партнером. У вікні вибору сплаченого документа є фільтр по даті (три місяці до/після дати документу), типу документів, а також відбір по стану оплати: неоплачені, частково оплачені, оплачені, всі стани оплати.

Стаття руху грошових коштів  - стаття, за якою ці гроші мають відображатись у звіті Cash Flow, список статей можна створити у налаштуваннях.

Сума вказується у валюті обраного контракту. а також у національній та валюті ведення обліку. Для зручності підрахунку залишку суми оплати можна скористатися кнопкою Заповнити.

Призначення платежу - інформація з платіжного документа

Дані для відстеження за підрозділами, сегментами діяльності та проектами організації:
Підрозділ
Сегмент діяльності
Проект

При заповненні оплати у "Багаторядковому режимі" Контракт та Статтю руху коштів треба заповнити для кожного окремого документу-підстави.Додатково

Заповнення даних у графі Відповідальний в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.

Для відображення номера та дати платіжного документа платника передбачені графи Номер документа та Дата документа.Завершення роботи з документом

Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.

Тепер документ створено і пронумеровано.

Щоб зміни вступили в силу, у полі "Опубліковано" має стояти помітка.

Оновлено: 24/07/2023

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!