Статті на: Документи

Документ "Випуск продукції"

Випуск продукції - це документ, який призначений для узагальнення інформації про випущену продукцію, її собівартість і кількість оприбуткованих товарів на склад.Випуск продукції можна оформити в меню Склад / Документи виробництва.
Під час проведення такого документу зі складу матеріалів списуються складові, а на склад готової продукції оприбутковується товар, що було виготовлено.
При цьому для кожного окремого документу може бути тільки один вид продукції.

Робота з журналом документівСторінка розділена на два блоки:
Список продукції
Список документів

Якщо потрібно переглянути документи випуску тільки певної продукції, то можна обрати у списку продукції потрібний елемент.

Щоб відкрити/приховати панель продукції ліворуч від документів, потрібно натиснути на кнопку розгортання ">>".

Зовнішній вигляд журналу документів можна змінювати за основними та додатковими критеріями:

Період
Папка або продукція

Розгорнуті фільтри

Пошук за фрагментом у коментарі та номері документу
Пошук за номером документу (точне співпадіння)
Статус - Якщо у налаштуваннях для цього типу документів включені статуси
Не показувати завершені та скасовані документи - фільтр, який дозволяє зі списку ховати документи зі статусом "Готово" або "Скасовано"
Відповідальний
Проект
Склад продукції
Склад матеріалів
Організація
Стан публікації
- Все
- Опубліковані
- Неопубліковані
Дата редагування - якщо вносились зміни у документ
Сегмент діяльності

У журналі документів виводиться інформація про кожний документ випуску продукції.
Колонки таблиці можна змінювати за власними потребами

Зокрема, тут можна бачити, з якої специфікації було заповнено документ випуску продукції, яка собівартість одиниці продукції і загальна собівартість по документу. Таким чином, можна відстежити зміни у собівартості продукції, яка постійно є у виробництві.

Опції


Тут можна зберегти та застосувати всі налаштування зовнішнього вигляду журналу документів.
Це стосується фільтрів та включених колонок таблиці.

Зберегти налаштування фільтру
Застосувати налаштування фільтру
Вивантажити у Excel

Друк


Для масового друку документів випуску продукції, можна виділити потрібні документи зі списку.
Відмітки можна встановити ліворуч у рядку документа, або весь список сторінки, скориставшись кнопкою Встановити відмітки
Коли документи обрано, стає доступна кнопка Друк
Тепер можна обрати - який саме вид документу треба роздрукувати:

Випуск продукції
Випуск продукції без сум


Робота з документомЯкщо набір складових під час випуску продукції постійно повторюється, то зручно заздалегідь створити документ Специфікація.

Дії в документі

У верхній частині документу є кнопки та списки з додатковими можливостями:

Ок - зберегти та закрити документ
Застосувати - зберегти зміни і залишити документ відкрити для подальших дій
Опублікований - ознака - буде документ чернеткою, чи опублікований у системі
Видалити - можна видалити тільки непроведений документ - чернетку.
Друк - друковані форми

Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах

- Ієрархія - можна відстежити повний ланцюжок пов'язаних документів
- Вкладення - можна переглянути прикріплені файли
- Рух документу - можна побачити, що в обліку змінилось після проведення документу
- Історія змін - можна відстежити, хто, коли і які зміни вносив у цей документ
- Копіювати посилання - посилання на цей документ, якщо треба поділитись ним з іншими співробітниками
- Дата, час та ім'я користувача - хто створив документ або вносив у нього останні зміни.

У разі видалення документу "Випуск продукції", якщо продукція вже була продана, важливо зробити перепроведення попереднього документу випуску цієї продукції, щоб наступні продажі переприв'язались до правильної партії. І собівартість у продажах продукції була розрахована правильно. Для перепроведення неактуальних документів можна користуватись розділом "Актуальність обліку"
Основні відомості


Дата за замовчуванням встановлена поточна, за потреби - її можна змінювати.

Номер підставляється після запису документу автоматично. Він є унікальним для цього виду документів.

Організація - вибір організації, яка виробляє продукцію.

Артикул відображається після заповнення поля Продукція, якщо в картці продукту заповнено артикул.

Продукція заповнюється з раніше створеного списку "Товари" - це готовий товар, який буде виготовлено і потім надійде на склад.

Кількість готової продукції заповнюється вручну.

Специфікація - вибір раніше створеної специфікації, щоб автоматично заповнити складові у табличну частину документа.

Заповнити - кнопка активна, якщо обрано Специфікацію та дозволяє перенести з цього документу зміст всіх табличних частин.СкладиСклад матеріалів - вибір складу, з якого будуть списуватись складові.

Склад продукції - вибір складу, на який надійде готова продукція.
Матеріали


Праворуч над табличною частиною розміщена кнопка Додаткові дії з табличною частиною. Тут можна обрати потрібну дію:

Вказувати партії. Якщо у налаштуваннях системи увімкнена опція "Використовувати ідентифікований вибір партії товару", тоді в документі можливо буде обрати партію надходження кожної складової з табличної частини. При включенні даної опції в полі з товаром з'являється графа для вибору документа надходження цієї позиції на склад.

Вказувати склади у табличній частині. Якщо позначку встановлено, тоді склад, з якого будуть списуватися товари, стане доступним для заповнення в табличній частині документу на закладці "Товари". Дана функція потрібна, якщо товари в одному випуску продукції потрібно списувати з різних складів.

Склад матеріалів - вибір складу, з якого відбудеться списання складових чи сировини. При встановленому прапорці "Вказувати склади у табличній частині" дане поле буде доступним для заповнення лише в табличній частині і для кожної складової окремо.

Завантажити з файлу - таблична частина зі списком товарів та їх кількістю може заповнюватись за допомогою файлу Excel. Шаблон такого файлу знаходиться в налаштуваннях, розділ "Імпорт даних", шаблон "Таблична частина". Тут достатньо заповнити одне поле для пошуку товару зі списків (Назва, Артикул чи Штрих-код), а також, кількість товарів.Якщо у документі обрана Специфікація продукції, то Матеріали заповнюються автоматично.

 заповнюється автоматично після додавання рядка.

Матеріал обирається з переліку товарів. Якщо назва товару довга та не повністю відображається в табличній частині, можна навести мишкою на поле з товаром і тоді підсвітиться повна назва товару.

Артикул і Одиниця вимірювання заповнюються автоматично після вибору товару зі списку.

Кількість на од. вручну вноситься значення кількості матеріалу на одиницю продукції.

Кількість загальна підраховується автоматично множенням кількості матеріалу на одиницю продукції на необхідну кількість готової продукції.

Собівартість кількість та сума підраховується автоматично після проведення документа.

Кількість за обліком заповнюються автоматично після вибору товару зі списку.


Також матеріали можна додати групою, для цього слід скористуватися кнопкою Підбір.

У цьому випадку вікно вибору товару залишається відкритим, поки користувач примусово не закриє його після додавання всіх необхідних товарів.

Тут можна відразу вказати кількість одиниць товару. Після цього потрібно натиснути на кнопку Додати або на Enter і рядок з товаром відразу додається в документ.Роботи


Роботи - заповнюються аналогічно матеріалам.

Тільки для заповнення цієї табличної частини використовується список послуг.

Тут потрібно вказати, які роботи проведені під час виготовлення продукції і яка їх ціна.

Це впливає на собівартість продукції.Зарплата


Тут можна заповнити інформацію про нарахування заробітної платні співробітнику, який виконує збірку продукції чи інші роботи, що впливають на собівартість.

Для додавання співробітника до табличної частини документа потрібно натиснути на кнопку Додати рядок.

заповнюються автоматично після збереження документа.

Співробітник - обираємо зі списку, створеного раніше. Або можна створити співробітника прямо тут.

Вид нарахування ЗП заповнюється із раніше створеного списку "Види нарахування ЗП".

Одиниця виміру наприклад, місяць, година тощо.

Кількість

Тариф заповнюється з картки виду нарахування ЗП, або можна внести вручну.

Сума підраховується автоматично множенням тарифу на кількість.

У звіті PnL зарплата з документу "Випуск продукції", враховується тільки у собівартості продукції і не йде, як додаткова операційна витрата.ВідходиТут заповнюється інформація про відходи виробництва, які повинні бути оприбутковані на склад продукції.

На вкладці "Відходи" заповнюється Матеріал та Кількість аналогічно вкладці "Матеріали".

Поле Ціна можна заповнити вручну або увімкнути автоматичний розрахунок.

Для автоматичного розрахунку ціни відходів над табличною частиною потрібно натиснути кнопку Додаткові дії з табличною частиною та встановити прапорець "Автоматична собівартість відходних матеріалів". В такому випадку ціна буде дорівнювати собівартості списаних матеріалів. Якщо цю опцію не включено, то для всіх рядків можна вказувати ціну, за якою будуть оприбутковуватися надлишки, вручну.

Сума підраховується автоматично множенням ціни на кількість.Додатково


Тут можна обрати дані про відповідальних, а також - до якого сегменту діяльності та проекту відноситься це виробництво. Таким чином у майбутньому можна буде дивитись більш деталізовані звіти за цими показниками.

Відповідальний - ім'я співробітника, відповідального за даний документ, може відрізнятись від автора документу

Підрозділ

Сегмент

ПроектЗавершення роботи з документом


Після внесення всіх даних у документ, його слід Зберегти.

Тепер документ створено і пронумеровано.

Після публікації документу Випуск продукції, зі складу будуть списані складові матеріали і надійдуть готові вироби.


Кнопка Перейти до розширеної інформації про документ стає активною після публікації і дозволяє переглянути дані:

Ієрархія - пов'язані документи

Вкладення - прикріпити файл

Рух документа

Інфо - інформація з датою, часом та ім'ям користувача, який створив документ або вносив у нього правкиДрук документів


Після публікації документу Випуск продукції, його можна роздрукувати у двох варіантах:

З цінами
Без цін

Документи виглядають аналогічно, але у варіанті Без цін прихована собівартість виробництва.
Такий документ може знадобитись для надання замовнику.

Оновлено: 01/05/2024

Чи була ця стаття корисною?

Поділіться своїм відгуком

Скасувати

Дякуємо!